cortes značenje

cortes, od sr. vijeka do 18. st., staleški sabori u Španjolskoj i Portugalu. Od 19. st. španj. parlament.