Corpus separatum značenje

Corpus separatum (lat.: zasebno tijelo), pov naziv za pravni položaj Rijeke kojim je Ugarski sabor nakon hrv.-ug. nagodbe iz 1868., u sporazumu s Madžarima, samovoljno dopunio tekst nagodbe odredivši da grad Rijeka i luka izravno pripadnu Ugarskoj. Hrv. sabor nije nikad prihvatio to rješenje.