Coriolis značenje

Coriolis, Gaspard Gustave (1792–1843), franc. fizičar i matematičar; radovi o utjecaju Zemljine rotacije na strujanje zraka i mora (Coriolisova sila).