Cook, Mount značenje

Cook, Mount, najviša planina Novoga Zelanda, u Alpama Južnoga otoka; 3754 m. Nac. park, (700 km2) osn. 1953; ledenjaci.