consensus značenje

consensus (lat.), suglasnost, pristanak; tacitus c., prešutni pristanak, vidljiv iz kasnijih čina; c. omnium, suglasno prihvaćanje mišljenja od strane mnogih (svih); → konsens(us).