Conrad von Hötzendorf značenje

Conrad von hötzendorf, Hugo (o. 1807–69), hrv. slikar, romantik; slikao idilične krajolike i pov. ruševine Slavonije. Djelovao u Osijeku.