Condillac značenje

Condillac, Étienne Bonnot de (1715–80), franc. filozof i ekonomist; senzualist. Esej o podrijetlu ljudskih spoznaja. Preteča moderne lingvistike (jezik promatra kao ljudsku instituciju, jezični znak drži konvencionalnim).