Comte značenje

Comte, Auguste (1798–1857), franc. filozof, sociolog i matematičar. Osnivač pozitivizma; po njemu postoje tri stupnja spoznaje: teološki, metafizički i pozitivni. C. radikalno odbacuje sve drugo osim pozitivne spoznaje činjenica, svaku teološku i filoz. spekulaciju. Mnogi ga smatraju i utemeljiteljem znanstvene sociologije. Tečaj pozitivne filozofije.