Comptonov efekt značenje

Comptonov efekt, pojava da, pri sudaru fotona i elektrona, foton predaje elektronu samo dio energije, mijenja smjer, a valna mu je duljina povećana.