common sense značenje

common sense (engl.: zdrav razum, zajednički smisao), filoz pojam u tzv. »škotskoj školi« (Th. Reid, D. Steward i dr.) i njem. popularnoj filozofiji.