Combarelles, les značenje

Combarelles, les, špilja u JZ Francuskoj s glasovitim paleolitičkim gravurama životinjskih likova.