col značenje

col (njem. Zoll), stara jedinica za duljinu, palac; u nas i naziv za inch.