cogito ergo sum značenje

cogito ergo sum (lat.: mislim dakle jesam), osnovna postavka Descartesove filozofije.