Codex sinaiticus značenje

Codex sinaiticus (lat.: Sinajski kodeks), rukopis iz 4. st. koji sadrži grč. biblijske tekstove Staroga i Novoga zavjeta; pronađen 1844. u samostanu sv. Katarine na Sinaju.