Clark značenje

Clark, Mark Wayne (1896–1984), am. general; istaknuo se u II. svj. ratu (Tunis i Italija); gl. zapovjednik snaga UN u Koreji 1952–53.