članak. značenje

članak. 1. Napis, sastavak o određenoj temi u novinama, časopisima, zbornicima, enciklopedijama i sl. 2. bot internodij, dio stabljike između dvaju čvorova. 3. anat naziv za kosti u prstima ruke i noge. 4. Električni č. → električni element.