član značenje

član, lingv gramatički determinant imenice, u nekim jezicima kraća riječ nesamostalna značenja koja daje posebnu smislenu ili gramatičku vrijednost riječi uz koju dolazi. Obično se razlikuje određeni i neodređeni č. (npr. u tal. jeziku: la donna = određena, poznata, već spomenuta žena, una donna = neka, bilo koja žena).