civilna zaštita značenje

civilna zaštita, organizirana djelatnost civilnoga (neboračkoga) stanovništva, društv. organizacijâ i drž. organâ usmjerena na smanjenje štetnih posljedica od rata i elementarnih nepogoda.