civilizacija značenje

civilizacija (lat. civilitas: uljuđenost, uljudba), ukupnost umijeća, znanja, običaja i nazora u razvijenih ljudskih zajednica (supr barbarstvo); skup materijalnih i duhovnih stečevina određenoga društva (npr. helenistička c.).