civil značenje

civil (lat.). 1. Građ. osoba, za razliku od vojne ili crkvene. 2. Građ. odjeća, za razliku od voj. odore ili redovničke odjeće.