cito- značenje

cito- (grč.), predmetak u složenicama: stanični, koji se odnosi na stanicu.