citadela značenje

citadela (tal. preko njem.), dominirajuća utvrda u obliku bastiona s esplanadom; tvrđava, uporište.