cirkumpolarne zvijezde značenje

cirkumpolarne zvijezde, zvijezde koje se, za određenu geogr. širinu, nalaze uvijek iznad horizonta.