Cipar značenje

Cipar, treći otok po veličini u Sredozemnom moru; podijeljen na grč. (2/3) i tur. dio (1/3); 9251 km2, 689 471 st. Gl. grad Nicosia (tur. Lefkoşa). Brdovit otok s dvama paralelnim planinskim lancima i dolinom Messaria između njih. Najviši vrh Ólympos, 1951 m. Klima sredozemna. Viši dijelovi pod pašnjacima, niži pod makijom. Stanovnici su Grci (77%), Turci (18%), Armenci i Libanonci. Poljodjelstvo (pšenica, ječam, povrće, agrumi, vinova loza, maslina); stočarstvo (ovce, koze, goveda), ribarstvo i spužvarstvo. Rudnici pirita, kromita, sadre i bentonita. Ind. tekstila, cementa, žeste i svile. Gl. luke: Famagusta, Larnaka i Limassol. Međunar. zračna luka Nicosia. – pov U egip. vlasti u sredini ← 2. tisućljeća; tijekom ← 15. st. te ← 9. i ← 8. st. ima tješnje veze s Grčkom; o. ← 7. st. na C. ima grč. i feničkih gradova; od ← 525. pod vlašću Perzije; od ← 333. Aleksandra Velikoga i Ptolemejevića, od ← 58. Rima i od 4. st. Bizanta. Osvojili ga 1571. Turci; 1878. dolazi pod brit. upravu (1914. anektiran; 1925. kolonija). Od 1950. ciparski arhiepiskop Makarios iii. vodio je pokret za mirno ujedinjenje s Grčkom, čemu se protivila turska zajednica sklona podjeli otoka. Nakon povremenih međuetničkih sukoba, u pregovorima ciparskih Grka i Turaka te Velike Britanije, dogovorena je podjela vlasti; 1959. za predsj. je izabran Makarios III., a 1960. proglašena je nezavisnost (Velika je Britanija zadržala vojne baze). 1960-ih traju etničke napetosti i polit. krize. God. 1974. državni je udar progrčkih časnika, a zatim i vojna intervencija Turske, koja je geopolitički podijelila C.; na SI dijelu otoka 1975. nastaje Turska Federalna Republika Cipar, koja je 1983. proglasila nezavisnost kao Turska Republika Sjeverni Cipar (međunar. nepriznata). Uslijedili su neuspješni pregovori o ujedinjenju; (grčki) predsjednici Cipra najdulje su bili Spýros Kypriánou (1977–88) i Glaúkos Klerídēs (1974., 1993–2003), a polit. vođa tur. zajednice ostao je Rauf Denktaş (od 1975). Poč. 2000-ih nastavljene su međunar. inicijative za ujedinjenjem Cipra, koji je 2004. primljen u Europsku uniju.