cink značenje

cink (njem.) (Zn, zincum), kem. element, at. br. 30, rel. at. masa 65,37, izotopi 64, 66, 67, 68, 70; plavkastobijeli metal gustoće 7,1, tališta 419 °C; kovak, topljiv u kiselinama i jakim lužinama. Dobiva se iz ruda sfalerita i smitsonita, koje se prženjem prevedu u oksid, a taj se ugljenom reducira na c. – Spojevi: cinkov oksid ZnO, cinkovo bjelilo, upotrebljava se kao boja, u medicini (cinkova mast) i kozmetici; cinkov sulfid ZnS, kao boja sam ili u smjesi (→ litopon); cinkov sulfat ZnSO4 · 7H2O, bijela galica, sastavni dio mineralnih boja (litopon), služi i kao močilo, za impregniranje drveta, kao adstringens; cinkov klorid ZnCl2, vrlo higroskopna sol, u tekst. ind., galvanotehnici, medicini.