čin. značenje

čin. 1. Stupanj neke hijerarhije, npr. policijski č. 2. Stupanj u voj. hijerarhiji, za razliku od časti ili naslova, npr. č. u kopnenoj vojsci, mornarici, zrakoplovstvu. Osim oznaka na naramenicama (epoletama) ili na rukavu, za svaki se č., gotovo u svim vojskama, propisuju plaća, prava i povlastice. U Hrvatskoj vojsci postoje 3 skupine činova: za vojnike (2 čina); za dočasnike (5 činova); za časnike (uključujući i generale, 12 činova); za vojnike i za dočasnike isti su nazivi za sve 3 grane vojske (kopnenu vojsku, ratno zrakoplovstvo i ratnu mornaricu). Za vojnike: pozornik i razvodnik; za dočasnike: desetnik, vodnik, narednik, stožerni narednik i časnički namjesnik. Od časničkih činova jedino najniži, zastavnik, ima isti naziv za sva 3 roda vojske. Svi viši činovi za kopnenu vojsku i ratno zrakoplovstvo imaju jedan oblik nazivlja, a za ratnu mornaricu drugi: poručnik kopnene vojske ili ratnog zrakoplovstva – poručnik korvete u ratnoj mornarici; natporučnik – poručnik fregate; satnik – poručnik bojnoga broda; bojnikkapetan korvete; pukovnik – kapetan fregate; brigadir – kapetan bojnoga broda; stožerni brigadir – komodor; general bojnik – kontraadmiral; general pukovnik – viceadmiral; general zbora – admiral; stožerni general – stožerni admiral.