Ciliga značenje

Ciliga, Ante (1898–1992), hrv. političar i publicist; 1945–90. živio u emigraciji. U Zemlji velike laži; Deset godina u Sovjetskoj Rusiji; Sam kroz Europu u ratu; Ekonomska kriza Titove Jugoslavije.