ciklus značenje

ciklus (grč. preko lat. cyclus: krug, kolo). 1. Kružni proces; slijed mehan., fizikalnih, kem. ili biol. promjena (faza) u nekom sustavu koje ga, pošto su svršene, vraćaju u prvotno stanje (Carnotov c., menstrualni c.). 2. knjiž i glazb skup tematski povezanih djela (c. predavanja; simfonijski c. B. Smetane Moja domovina). 3. ekon privredni c., smjenjivanje razdoblja konjunkture i depresije u privredi.