ciklop značenje

ciklop (Cyclops), rod račića iz podrazreda veslonožaca; dugi nekoliko mm; žive u slatkoj i morskoj vodi; bez škrga, dišu kožom, na glavi imaju samo jedno oko; prijelazni domaćini nekih parazita.