ciklonit značenje

ciklonit, jedan od najjačih eksploziva, ciklotrimetilentrinitramin (CH2N · NO2)3; poznat i kao heksogen, RDX i dr.