ciklon značenje

ciklon (grč.). 1. Atmosferska pojava u trop. području, koju karakterizira vrlo snažni vjetar što se kreće u vrtlogu oko središta vrlo niskoga tlaka. Naziva se i hariken (Sr. Amerika i Atlantik), tajfun (J dio S Tihoga oceana), ciklon (Indijski ocean), Willy-willies (Australija). 2. tehn aparat za uklanjanje prašine iz plinova (zraka) s pomoću centrifugalne sile.