cijena značenje

cijena, novčani izraz vrijednosti robe, tj. novčani izraz društveno potrebnoga rada utrošenoga u proizvodnju robe. Pojedinačne cijene ob. se ne poklapaju s vrijednošću robe, ali je zbroj cijena jednak zbroju vrijednosti; proizvodna c., c. na veliko, na malo, tržišna cijena.