cijanovodik značenje

cijanovodik, bezbojna, vrlo otrovna tekućina HCN, miriše po gorkim bademima, vrelište 20 °C; vodena otopina c. je cijanovodična kiselina, njezine su soli cijanidi; alkalijski cijanidi (NaCN, KCN) služe za cijanizaciju.