ciglarska glina značenje

ciglarska glina, vrsta gline koja se pečenjem pretvara u čvrstu masu (za proizvodnju opeka).