-cid, -cidan značenje

-cid, -cidan (lat.), dometak u složenicama: ubojica, koji ubija (npr. pesticid, fungicid).