čibuk značenje

čibuk (tur.), cijev od lule; cijev u koju se pri pušenju stavlja cigareta ili cigara. Kraći č. zove se kamiš.