ciborij značenje

ciborij (lat.). 1. Nadgradnja na stupovima nad crkv. oltarom. 2. Tabernakul, ormarić za čuvanje monstranca. 3. Kalež s poklopcem za posvećene hostije.