Chiloé značenje

Chiloé, otočje pred obalom Čilea; 8394 km2, 67 800 st. pretežno mješanaca i Indijanaca. Gl. grad i luka Ancud.