Chihuahua značenje

Chihuahua, najveća sav. država Meksika; 247 087 km2, 3,1 mil. st. Bogata ležišta bakrenih, cinkovih, olovnih i uranovih ruda. Gl. grad Chihuahua.