Chenab značenje

Chenab, rijeka u SZ Indiji i I Pakistanu; 974 km. Izvire u Himalaji; sutokom sa Sutlejom tvori Panjnad koji utječe u Ind. Jedna od 5 rijeka po kojima je Punjab (Petovođe) dobio ime. Navodnjavanje.