charta značenje

charta (lat.: list papira). 1. U kasnorim. vrijeme, isprava o nekom pravnom poslu. 2. Povelja (npr. Magna charta libertatum).