Ch’engtu značenje

Ch’engtu (pinyin Chengdu), upravno središte pokrajine Szechwan (Sichuan), JZ Kina; 2,93 mil. st. Sveuč. (osn. 1931). Ind. tekstila, kem. proizvoda, umjetnih gnojiva, lijekova, elektronskih aparata, alata, aluminija.