Ceylon značenje

Ceylon (singaleški Śri Lanka), otok u Indijskom oceanu. Podudara se sa drž. područjem rep. Šri Lanke.