četveroškržnjaci značenje

četveroškržnjaci (Tetrabranchiata; Ectocochlia), podrazred glavonožaca; kućica spiralno savijena u jednoj ravnini i podijeljena na komorice; poznata vrsta: indijska lađica.