Četrnaest točaka predsjednika Wilsona značenje

Četrnaest točaka predsjednika Wilsona, program i načela za sklapanje mira nakon I. svj. r., što ih je sastavio W. Wilson 1918. Glase: javnost mirovnih ugovora i diplomacije; sloboda pomor. plovidbe; dokidanje svih ekon. prepreka među državama; jamstva za sniženje nac. naoružanja; nepristrano uređenje kolonijalnih pitanja; evakuacija rus. područja; puna sloboda za autonomni razvoj naroda Austro-Ugarske; neovisnost Belgije; integritet Francuske, Italije; evakuacija Rumunjske, Srbije, Crne Gore; neovisnost Poljske; autonoman razvoj za neturske narode u Otomanskom Carstvu, te slobodan prolaz kroz Dardanele; osnivanje neovisne poljske države s izlazom na more; organizacija Lige naroda.