cesija značenje

cesija (lat.: ustupanje), pravo prijenos tražbine, na temelju ugovora ili po sili zakona, od jednoga vjerovnika na drugoga.