Čerkezi značenje

Čerkezi, narod iz abhasko-adigejske skupine kavkaskih naroda; 52 000 pripadnika nastanjenih u Karačajevo-Čerkeziji, Rusija. Muslimani-suniti. Nakon poraza u borbi protiv Rusa, nakon 1860. masovno se preselili u Tursku, pa su kolonizirani i u nekim balkanskim krajevima pod osmanskom vlašću. Nakon balkanskih ratova samo se mali broj Č. zadržao na Kosovu i u Makedoniji.