cerada značenje

cerada (mlet. tal.), nepromočivo platno (impregnirano voskom ili dr. kemikalijama); služi za izradbu šatora, navlaka na vozilima, kišnih kabanica i sl.