cepelin značenje

cepelin, dirižabl njem. konstruktora F. Zeppelina; prvi c. uzletio 1900.