centromera značenje

centromera (lat.+grč.) ili kinetohora, pokretno središte kromosoma kojim se on u vrijeme stanične diobe prihvaća za diobeno vreteno.